El PRL de Viladecans 2020

El Pla de Reactivació Local és la eina amb la qual l’Ajuntament de Viladecans instrumentalitza la resposta a la crisi de la COVID-19 durant l’exercici 2020. El document neix amb un paquet de mesures dissenyades i treballades d’acord amb el context actual, però sent conscients que la situació d’incertesa requereix de capacitat d’adaptació. És per això que es podran anant implementant noves mesures en funció de les necessitats que es vagin plantejant al llarg dels propers mesos.

Els elements essencials que han guiat l’elaboració del document han estat:

  • Treballar per mantenir la cohesió social i cívica de Viladecans donant suport i acompanyament als col·lectius de risc més vulnerables, amb l’objectiu de no deixar ningú enrere.
  • Treballar una proposta específica per a les entitats de Viladecans per al manteniment de la seva activitat, i garantir que continuï sent una ciutat viva, vertebrada, cohesionada, participativa, compromesa i solidària.
  • Treballar de forma transversal en la proposta de les mesures per al col·lectiu dels i les joves com un dels més afectats durant la crisi, així com amb perspectiva de gènere, atès que les situacions de vulnerabilitat s’agreugen en el cas de les dones.
  • Treballar propostes específiques, àgils i eficients adreçades als col·lectius del teixit econòmic de la ciutat que més ho necessiten, i especialment per a autònoms i pimes, així com per al comerç local, com agent fonamental d’un model econòmic sostenible. Igualment, s’ha treballat intensament com abordar la situació del sector de la restauració, que, per les seves especials característiques, s’haurà d’adaptar ràpidament al nou context sanitari. El sector agrari també ha estat present en els eixos de treball del document com a part essencial del teixit econòmic de Viladecans.
  • Treballar per al manteniment de l’activitat cultural, que ha estat un dels sectors més damnificats per la crisi sanitària.
  • Treballar totes les mesures proposades orientant-les en la lluita contra el canvi climàtic, la transició ecològica i la millora del medi ambient.